10 Nama Malaikat dan Tugasnya yang Wajib Diketahui

2 min read

nama malaikat dan tugasnya

Nama-nama malaikat dan tugasnya. Dalam agama islam rukun iman ada enam. Salah satu diantaranya adalah beriman kepada malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya atau nur, sedangkan manusia tercipta dari tanah dan manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam.

Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Swt. Karena malaikat hanya mempunyai akal dan tidak mempunyai hawa nafsu. Sedangkan manusia sendiri mempunya akal dan hawa nafsu. Malaikat mempunyai tugas dan peranan yang penting. Berikut adalah nama-nama malaikat dan tugas nya beserta tugas-tugasnya yang wajib diketahui oleh umat muslim.

10 nama  malaikat dan tugasnya masing-masing

Malaikat jibril

Tugas malaikat jibril adalah menyampaikan wahyu dan meniupkan roh kepada janin. Malaikat jibril lah dulu yang sering menyampaikan wahyu kepada Rasul-rasul seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa dan lain-lain.

Malaikat mikail

Tugas malaikat mikail adalah memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia. Setiap orang pun mempunyai rezeki masing-masing yang diatur oleh Allah swt. Asalkan kita mau berusaha, Allah SWT pasti akan memberikan rezeki dan kemudahan kepada kita.

Selain memberi rezeki, malaikat mikail juga mengatur hujan, angin dan tanaman atas seijin Allah SWT.

Malaikat Israfil

Tugas malaikat israfil adalah meniupkan terompet sangkakala. Terompet sangkakala adalah terompet pertanda kiamat terjadi. Terompet sangkakala sendiri ditiupkan tiga kali, yang pertama ditiup untuk memperingati bahwa kiamat akan dimulai, tiupan yang kedua dibunyikan dengan tujuan mematikan seluruh makhluk hidup yang ada dibumi. Tiupan yang ketiga bertujuan untuk membangkitkan lagi semua manusia yang telah meninggal.

Baca Juga  Mengenal Teks Laporan Hasil Observasi

Malaikat izrafil

Tugas malaikat izrafil adalah mencabut nyawa. Setiap makhluk hidup pasti akan mati suatu saat nanti. Malaikat Izrafil lah yang bertugas untuk mencabut nyawa kita atas kehendak Allah SWT.

Malaikat Munkar

Tugas malaikat Munkar adalah menanyai dalam kubur. Malaikat Munkar akan menanyakan perihal keimanan seseorang. Misal : siapa tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dan lain-lain. Bagi orang yang biasa melakukan ibadah dan mengamalkannya. Pertanyaan ini akan dijawab dengan sangat mudah, lain hal dengan orang yang jarang atau bahkan tidak pernah melakukan, maka akan sangat susah menjawab pertanyaan ini. Malaikat munkar hanya datang kepada orang yang selama masa hidupnya selalu berbuat keburukan.

Malaikat Munkar dikisahkan akan datang setelah manusia dikubur dengan wujud yang menyeramkan dan membawa senjata godam. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut maka akan di hancurkan dan kemudian akan di bangkitkan lagi, begitu terus sampai hari kiamat tiba.

Malaikat Nakir

Tugas malaikat nakir adalah menanyai perkara manusia semasa hidupnya. Bedanya dengan malaikat munkar adalah malaikat Nakir hanya menanyai orang yang selalu berbuat kebaikan.

Malaikat Nakir datang dengan perawakan yang sangat indah dilihat. Orang-orang yang didatangi malaikat Nakir akan masuk kedalam surga.

Malaikat Raqib

Tugas malaikat Raqib adalah mencatat amal baik manusia semasa hidupnya. Setiap kebaikan manusia akan dicatat walaupun sekecil apapun.

Malaikat Atid

Tugas malaikat Atid adalah mencatat amal buruk manusia semasa hidupnya. Setiaap keburukan manusia akan dicatat walaupun sekecil apapun dan akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat nantinya.

Malaikat Malik

Tugas malaikat malik adalah menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang selalu berbuat dosa semasa hidupnya dan melanggar aturan-aturan Allah SWT. Neraka sendiri berjumlah 7. Diantaranya adalah : Neraka Huthamah, Neraka Hawiyah, Neraka Jahannam, Neraka Jahim, Neraka Saqar, Neraka Sa;ir dan Neraka Wail.

Baca Juga  Kebijakan-Kebijakan VOC

 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim:6)

Malaikat Ridwan

Tugas malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang beriman dan selalu patuh kepada Allah SWT. Surga ada 8 diantaranya yaitu : surga Firdaus, surga Adn, Surga Na’im, Surga Ma’wa, Surga Darussalam, Surga Muqoomah, Surga maqoomul Amiin dan Surga Khuldi.

“Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan ‘inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.’ Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah :25)

Semoga kita semua meninggal dalam keaadan khusnul khotimah dan menjadi penghuni surga. Amiin. Dan itulah 10 nama malaikat dan tugasnya yang wajib diketahui oleh umat islam. Semoga artikel sumberilmu.com dapat bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *